Terminy

Eliminacje - roda 15 maja 2019 godz. 20:00 czas trwania 15 min.

Fina 22 lub 29 maja 2019 godz 10:00.

UWAGA!

Terminy mog ulec zmianie!